Czwartek, 30 listopada 2023 ENGLISH VERSION PSJ
 Szukaj
"Powinniśmy postawić się na miejscu podmiotu, który próbuje odnaleźć drogę swojego życia na tym świecie , a przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że to otoczenie pod którego jest wpływem i do którego się dostosowuje, stanowi jego Świat, a nie obiektywny Świat nauki."

W.I. Thomas
i
F. Znaniecki


 

 SKŁAD ZARZĄDU SEKCJI :: wybory w 2016 roku

Anna Kacperczyk - przewodnicząca
Krzysztof Tomasz Konecki – wiceprzewodniczący
Marek Gorzko – wiceprzewodniczący
Magdalena Fiternicka-Gorzko - sekretarz

  Adres do korespondencji:
Dr Anna Kacperczyk
Katedra Metod i Technik Badań Społecznych
Instytut Socjologii UŁ
90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 41/43

email :: anna.kacperczyk@gmail.com
tel. :: 042 635 50 96
Informacje o sekcji na stronie PTS ::
http://pts.org.pl/sekcje/sekcja-socjologii-jakosciowej-i-si/

 

 EU SSSI 2017 Studying Everyday Life: Generic Dimensions of Interactionist Inquiry

We are proud to host the 8th Conference of the European Society for the Study of Symbolic Interaction (EU SSSI), Studying Everyday Life: Generic Dimensions of Interactionist Inquiry, which will be held at the Faculty of Economics and Sociology from July 4th-8th, 2017. T he conference seeks to build upon the organizational experiences and successful practices established through the previous EU SSSI conferences in Pisa (2010), Kassel (2011), Rotterdam (2012), Uppsala (2013), Aalborg (2014), Salford (2015), and Topola (2016). The aim is to provide an interdisciplinary and international forum within which to utilize and extend symbolic interactionist theory and methods in the thick description and exploration of human lived experience as an evolving social process embedded in the individual’s understanding of how to manage social and cultural constraints within given contexts. The conference is also intended to foster consideration of the ways in which such empirical endeavors contribute to a more generic understanding of human group life as represented in people’s perspectives, identities, activities, relationships, collective ventures, and the like. More information

 

 Książki wydane pod patronatem Sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu

"Kultury, subkultury i światy społeczne w badaniach jakościowych"

Redakcja: Jacek Leoński i Magdalena Fiternicka-Gorzko
Uniwersytet Szczeciński
Szczecin: Volumina.pl, 2010

 

 Konferencje organizowane w ramach Sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu

Program konferencji

KULTURY, SUBKULTURY I SPOŁECZNE ŚWIATY W BADANIACH JAKOŚCIOWYCH
Szczecin, 19-21 października 2009 roku
Miejsce obrad:
Budynek Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin, ul. Krakowska 71-79, sala 153


 Odczyty w Sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu

   
PROF. KRZYSZTOF T. KONECKI, DR ANNA KACPERCZYK, DR PIOTR CHOMCZYŃSKI,

"Limoncocha - nietypowa wioska w ekwadorskiej dżungli. Socjologiczne badania nad przemianami społecznymi i kulturowymi społeczności lokalnej w Amazonii",
29 listopada 2012 (czwartek), godz. 17.00, Wydział Ek.-Soc. Uniwersytetu Łódzkiego,
ul. Rewolucji 1905r. 41/43, Sala D-305

Materiały z odczytu:

Limoncocha - odczyt
Limoncocha - załącznik do odczytu
Limoncocha - dyskusja
   
MGR EWA MRÓZ,
laureatka głównej nagrody konkursu im. J. Lutyńskiego
"Symboliczno-interakcjonistyczna analiza procesu konstruowania tożsamości fana. Na przykładzie fanów Michaela Jacksona",
31 stycznia 2012 (wtorek), godz. 18.00, Wydział Ek.-Soc. Uniwersytetu Łódzkiego,
ul. Rewolucji 1905r. 41/43, Sala T-301 III piętro (wysoki budynek w głębi podwórza)
   
MGR MAGDALENA WOJCIECHOWSKA,
"Agencja towarzyska (nie)zwykłe miejsce pracy",
7 grudnia 2010 (wtorek), godz. 17.00, Wydział Ek.-Soc. Uniwersytetu Łódzkiego,
ul. Rewolucji 1905r. 41/43, Sala T-401 (wejście od Nowej auli, IV piętro)
   
PROF. IS UW DR HAB. IRENEUSZ KRZEMIŃSKI,
MARTA ABRAMOWICZ, PREZESKA KAMPANII PRZECIW HOMOFOBII

"Naznaczeni. O jakościowych badaniach nad mniejszościami seksualnymi",
4 marca 2010 (czwartek), godz. 18, Wydział Ek.-Soc. Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Rewolucji 1905r. 41/43, Sala T-401 (wejście od Nowej auli, IV piętro)
Plakat  Referat (wav 25MB)
MGR ADAM KOZŁOWSKI
"Proces obsługi petenta. Analiza symboliczno-interakcjonistyczna",
21 stycznia 2010, godz. 17.30, Wydział Ek.-Soc. Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Rewolucji 1905r. 41/43, Sala T-401 (wejście od Nowej auli, IV piętro)
Plakat  Referat (wav 25MB)   Prezentacja (pps 3,7MB)
MGR PIOTR BIELSKI
"Ulica Wschodnia. Studium socjologiczne",
19 marca 2009, godz. 17.00, Wydział Ek.-Soc. Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Rewolucji 1905r. 41/43, Sala T-401 (wejście od Nowej auli, IV piętro)
   
MGR GRZEGORZ SŁOWIŃSKI
"Interakcyjno–symboliczna analiza procesu kształtowania się tożsamości księży. Stawanie się kapłanem",
22 stycznia 2008, godz. 17.00, Wydział Ek.-Soc. Uniwersytetu Łódzkiego
   
DR ANNA KACPERCZYK
Badacz i jego poszukiwania w swietle 'Analizy Sytuacyjnej' Adele E. Clarke." 18 stycznia 2007, godz. 17.15, Wydział Ek.-Soc. Uniwersytetu Łódzkiego
   
PROF. DR HAB. KRZYSZTOF T. KONECKI
"Ludzie i zwierzęta. Pytania o nową socjologię"
23 listopada 2006, godz. 17.00, Wydział Ek.-Soc. Uniwersytetu Łódzkiego
   
DR MONIKA OLIWA CIESIELSKA
"Piętno bezdomności. Tożsamość z innymi i odmienność"
26 października 2006, godz. 15.15, Wydział Ek.-Soc. Uniwersytetu Łódzkiego
   
PROF. MAREK M. KAMIŃSKI
"Gry więzienne. Tragikomiczny świat polskiego więzienia"
5 października 2006, godz. 17.00; Wydział Ek.-Soc. Uniwersytetu Łódzkiego
   
DR MAREK GORZKO
"Historia naturalna badania nad obsługą turystyki"
23 marca 2006, godz. 17.00; Wydział Ek.-Soc. Uniwersytetu Łódzkiego
   
PROF. DR HAB. KRZYSZTOF T. KONECKI
"Teoria ugruntowana a kontekst odkrycia. Naturalna historia badania społecznego świata właścicieli zwierząt domowych"
16 marca 2006, godz. 18.00; Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
MGR ŁUKASZ MARCINIAK
"Symboliczno-interakcjonistyczna analiza procesu stawania się nauczycielem akademickim"
11 stycznia 2006, godz. 17.00; Wydział Ek.-Soc. Uniwersytetu Łódzkiego;
   
DR ANNA KACPERCZYK
"Nie róbcie Afery!!! Analiza dyskursu dotyczącego granic profesji pielęgniarskiej"
24 listopada 2005, godz. 17.00; Wydział Ek.-Soc. Uniwersytetu Łódzkiego

 

 Powstanie Sekcji SJiSI PTS

    

Sekcja Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, powołana decyzją Zarządu Głównego PTS dnia 8 stycznia 2005 r., powstała aby integrować rozproszone działania socjologów jakościowych w Polsce, tworzyć silne, demokratyczne i otwarte środowisko naukowe, realizujące z pełnym entuzjazmem własne zainteresowania i pasje, Naszym celem jest wzmacnianie motywacji do pracy badawczej i działań zespołowych oraz wskazywanie równoprawnego miejsca socjologii interpretatywnej w ramach różnorodnych podejść w akademickim świecie oraz umożliwienie swobodnego przepływu informacji i dyskusji naukowej.

Inicjatywa stworzenia Sekcji Specjalistycznej była odpowiedzią na obserwowaną w ciągu ostatnich lat, wzrastającą aktywność polskich socjologów uprawiających, tzw. socjologię jakościową. Badacze w naukach społecznych coraz częściej sięgają po metodologię badań jakościowych, a szczegółowe i pogłębione studia oraz etnografie traktowane są jako dopełnienie dla badań reprezentatywnych, umożliwiając prowadzenie analiz na wszystkich poziomach od makro po mikrostruktury. Ten wzrost zainteresowania socjologią jakościową, a także symbolicznym interakcjonizmem i innymi orientacjami socjologii interakcjonistycznej, dał się także zauważyć na XII Ogólnopolskim Zjeździe PTS w Poznaniu (15-18.09.2004). Stworzona na nim piąta Grupa Tematyczna "Konstruowanie jaźni i społeczeństwa" była jedną z najliczniejszych, a wygłoszone w trakcie jej obrad referaty pozwoliły nam dostrzec różnorodność i wielość prac badawczych realizowanych w ośrodkach naukowych na terenie całego kraju. Referaty prezentowały wysoki poziom merytoryczny i doskonałe zaplecze metodologiczne autorów w odniesieniu do zastosowań jakościowych metod badawczych. Dominujące inspiracje teoretyczne pochodziły z teorii symbolicznego interakcjonizmu. To właśnie na XII Zjeździe Socjologicznym w Poznaniu, w trakcie obrad piątej Grupy Tematycznej - "Konstruowanie jaźni i społeczeństwa", skonkretyzowała się nasza inicjatywa. Stało się jasne, że wśród polskich socjologów istnieje prężne środowisko badaczy jakościowych, które nie posiada swojej organizacyjnej reprezentacji w Polskim Towarzystwie Socjologicznym. Stąd pomysł powołania sekcji specjalistycznej, której celem będzie realizacja statutowych celów PTS w odniesieniu do określonej orientacji uprawiania socjologii.

 

 Skład Sekcji SJiSI PTS

    
 1. Partycja Bałdys
 2. Joanna Bielecka-Prus
 3. Andrzej Borowski
 4. Grzegorz Bryda
 5. Piotr Chomczyński
 6. Markieta Domecka
 7. Marek Dziewierski
 8. Robert Geisler
 9. Marek Gorzko
 10. Elżbieta Hałas
 11. Anna Kacperczyk
 12. Krzysztof Konecki
 13. Agnieszka Kołodziej - Durnaś
 14. Monika Kostera
 15. Urszula Kozłowska
 16. Ireneusz Krzemiński
 17. Anna Kubczak
 18. Dorota Laska
 19. Sławomir Magala
 20. Anna Mazur
 21. Małgorzata Melchior
 22. Konrad Miciukiewicz
 23. Adam Mrozowicki
 24. Janusz Mucha
 25. Krzysztof Olechnicki
 26. Sławomir Partycki
 27. Piotr Pawliszak
 28. Beata Pawłowska
 29. Wojciech Pawnik
 30. Bogna Piechota
 31. Andrzej Rostocki
 32. Marek Szczepański
 33. Irena Szlachcic
 34. Maria Świątkiewicz-Mośny
 35. Alek Tarkowski
 36. Katarzyna Witkowska-Paczkowska
 37. Mariusz Zemło
 38. Magdalena Fiternicka-Gorzko
 39. Monika Ślęzak
 40. Maciej Kowalewski
 41. Karolina Izdebska
 42. Paweł Łuczeczko
 43. Edyta Malicka
 44. Bartosz Sławecki
 45. Aleksandra Grzymała-Kozłowska
 46. Albert Hupa
 47. Tomasz Drabowicz
 48. Marcin Zarzecki
 49. Mariola Ewa Borkowska
 50. Łukasz Dębski
 51. Katarzyna Hanke
 52. Krzysztof Krakowski
 53. Łukasz Krawczyń
 54. Kamil Kruk
 55. Piotr Luczys
 56. Łukasz Matuszewski
 57. Jarosław Nożewski
 58. Szymon Pietkiewicz
 59. Tomasz Strojecki
 60. Mateusz Szczeciński
 61. Magdalena Szpunar
 62. Beata Woroniecka
 63. Justyna Zawadzka
 64. Piotr Zawłocki

Oświadczenie
Online Editor

© Przegląd Socjologii Jakościowej 2005 - 2023
ISSN 1733-8069, e-ISSN 1733-8069