Niedziela, 5 lutego 2023 ENGLISH VERSION PSJ
 Szukaj
"Powinniśmy postawić się na miejscu podmiotu, który próbuje odnaleźć drogę swojego życia na tym świecie , a przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że to otoczenie pod którego jest wpływem i do którego się dostosowuje, stanowi jego Świat, a nie obiektywny Świat nauki."

W.I. Thomas
i
F. Znaniecki

 Call for Papers

Zapraszamy do nadsyłania artykułów wszystkich socjologów, dla których paradygmat interpretatywny i metodologia badań jakościowych stanowią perspektywę poznawania i badania świata społecznego. Publikowane będą prace empiryczne, teoretyczne i metodologiczne dotyczące wszystkich dziedzin i specjalności w ramach socjologii.

Prace przesłane do redakcji powinny spełniać wymogi edycyjne zgodne z przyjętymi dla Pisma Przegląd Socjologii Jakościowej. Dokładne informacje znajdują się w dziale Informacje dla autorów

Prace i wszelkie pytania prosimy kierować na adres: redakcja.psj@gmail.com.
Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji.Oświadczenie
Online Editor

© Przegląd Socjologii Jakościowej 2005 - 2021
ISSN 1733-8069, e-ISSN 1733-8069