Niedziela, 5 lutego 2023 ENGLISH VERSION PSJ
 Szukaj
"Powinniśmy postawić się na miejscu podmiotu, który próbuje odnaleźć drogę swojego życia na tym świecie , a przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że to otoczenie pod którego jest wpływem i do którego się dostosowuje, stanowi jego Świat, a nie obiektywny Świat nauki."

W.I. Thomas
i
F. Znaniecki

 Nowości wydawnicze

5 października 2013

Emocje społeczne w pracy nauczyciela i przedstawiciela handlowego

Beata Pawłowska


Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź, 2013Książka dostępna w księgarni Wydawnictwa UŁ
wydawnictwo.uni.lodz.pl

5 października 2013

Żyć i pracować w domu pomocy społecznej. Socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi

Jakub NiedbalskiWydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź, 2013


Książka dostępna w księgarni Wydawnictwa UŁ
wydawnictwo.uni.lodz.pl

5 października 2013

Wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych

Jakub Niedbalski


Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź, 2013

Książka dostępna w księgarni Wydawnictwa UŁ
wydawnictwo.uni.lodz.pl

6 stycznia 2013

Czy ciało jest świątynią duszy? Współczesna praktyka jogi jako fenomen psychospołeczny

Krzysztof T. Konecki


Wydawca: Difin
Warszawa, 2012
Książka dostępna w księgarni Wydawnictwa Difin
ksiegarnia.difin.pl

6 stycznia 2013

Ciało w tańcu. Analiza socjologiczna

Dominika Byczkowska


Wydawca: Wydawnictwo UŁ
Warszawa, 2012
Książka dostępna w księgarni Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego
wydawnictwo.uni.lodz.pl

6 stycznia 2013

Agencja towarzyska (nie)zwykłe miejsce pracy

Magdalena Wojciechowska


Wydawca: Wydawnictwo Nomos
Kraków, 2012
Książka dostępna w księgarni Wydawnictwa Nomos
www.nomos.pl

14 czerwca 2012

Artysta jako Obcy. Socjologiczne studium artystów polskich na emigracji

Tomasz Ferenc


Wydawca: Wydawnictwo UŁ
Łódź, 2012
Książka dostępna w księgarni Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego
wydawnictwo.uni.lodz.pl

21 marca 2012

Słownik socjologii jakościowej

Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński


Wydawca: Difin
Warszawa, 2012
Książka dostępna w księgarni Difin
www.ksiegarnia.difin.pl

7 marca 2012

Oczami fanów Michaela Jacksona

Ewa Mróz


Wydawca: Novae Res
Gdynia, 2012
Książka dostępna w księgarni Novae Res
http://zaczytani.pl

30 grudnia 2011

Socjologia wizualna w praktyce. Plakat jako narzędzie propagandy wojennej

Redakcja: Piotr Chomczyński, Waldemar Dymarczyk, Tomasz Ferenc


Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź, 2011Książka dostępna w księgarni WUŁ wydawnictwo.uni.lodz.pl

2 listopada 2011

"Network marketing. Kulturowe i osobowościowe wyznaczniki uczestnictwa w Amway

Beata Pawłowska


Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź, 2011Książka dostępna w księgarni WUŁ wydawnictwo.uni.lodz.pl

20 września 2011

"Gerharda Schulze teoria społeczeństwa doznań"

Piotr Sieradzki


Wydawnictwo Adam Marszałek
Toruń, 2011

16 października 2010


Książka dostępna w czytelni on-line www.ibuk.pl
www.ibuk.pl/fiszka.php?id=2219"Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej"

Anna Kacperczyk


Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź, 2006

29 sierpnia 2010

"Procesy tożsamościowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego"

Redakcja: Anna Kacperczyk, Krzysztof T. Konecki


Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź, 2010

24 lipca 2010

"Kultury, subkultury i światy społeczne w badaniach jakościowych"

Redakcja: Jacek Leoński i Magdalena Fiternicka-Gorzko


Uniwersytet Szczeciński
Szczecin: Volumina.pl, 2010

30 grudnia 2009

"Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej"
Kathy Charmaz

Tłumaczenie: Barbara Komorowska
Redakcja naukowa tomu: Krzysztof Tomasz Konecki


Seria wydawnicza: Metodologia
Wydawnictwo Naukowe PWN 2009

14 września 2009

"Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego"
Glaser Barney G., Strauss Anselm L.

Przełożył: Marek Gorzko
Redakcja naukowa tomu: Krzysztof Tomasz Konecki


Seria WTS
Wydawnictwo Nomos 2009

22 lipca 2009

"Kobiety żyjące w pojedynkę. Między wyborem a przymusem"

Emilia Paprzycka

Wydawnictwo Akademickie ŻAK 2008


17 kwietnia 2009

"Do zobaczenia. Socjologia wizualna w praktyce badawczej"

Jerzy Kaczmarek

Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wydawnictwo Naukowe 2008


23 marca 2009

"Biografia i pamięć na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z Zagłady"

Kaja Kaźmierska

Zakład Wydawniczy NOMOS 2008


23 marca 2009

"Temporalny wymiar karier menedżerskich"

Waldemar Dymarczyk

Wydawnictwo Naukowe Śląsk 2008


15 stycznia 2009

"Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej. Proces stawania się ofiarą"

Piotr Chomczyński

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2008
Łódź 2008

 

16 czerwca 2008

"O społeczeństwie, moralności i nauce. Miscellanea"

red. Wojciech Pawlik, Elżbieta Zakrzewska-Manterys

ISNS UW
Warszawa 2008
Dystrybucją zajmuje się Pani Róża Sułek

 

  

"Procedury i emergencja. O metodologii klasycznych odmian teorii ugruntowanej."

Marek Gorzko

Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2008
ISBN 978-83-7241-658-2
Wydanie 1

17 lutego 2008

"W poszukiwaniu etniczności. Ruch BRASPOL w Brazylii - współczesna interpretacja"

Elżbieta Budakowska

Warszawa 2007
ISBN 978-83-235-0366-8
Stron: 276
Format: 170x240
Wydanie 1
Oprawa miękka

Książka przedstawia ważną w życiu brazylijskiej Polonii nową organizację etniczną o nazwie BRASPOL, ukazuje, w jaki sposób współcześni Brazylijczycy polskiego pochodzenia na nowo konstruują swoją etniczność odkrywając polskie korzenie i związki z krajem przodków, oraz to, jak odnajdują satysfakcjonujące dla siebie miejsce w pluralistycznym społeczeństwie współczesnej Brazylii. Praca ta wnosi interesujące spostrzeżenia na temat strategii ochrony tożsamości, jej przebudowywania i konstruowania w warunkach kraju do niedawna uznawanego za trzecioświatowy, daje ponadto ciekawy obraz formowania się i funkcjonowania tzw. nowego ruchu społecznego o etnicznym charakterze, a więc zjawiska w dzisiejszym świecie niezwykle popularnego, ale przybierającego w każdym kraju nieco inny charakter.


27 stycznia 2008

"Analiza konwersacyjna jako metoda badania rozmów codziennych"

Dorota Rancew-Sikora

Wydawnictwo: Wydawnictwo TRIO
Objętość: 151
Oprawa: BR
ISBN: 978-83-7436-130-9
Rok wydania: 2007

Książka Doroty Rancew-Sikory to dzieło znakomite, a dodatkowo dzieło, którego na polskim rynku publikacji socjologicznych i antropologicznych bardzo brakowało. Metoda analizy konwersacyjnej, choć od dawna popularna i stosowana na Zachodzie, w Polsce dopiero teraz zaczyna być wykorzystywana, choćby do analizy dyskursu publicznego.


03 października 2007

"Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji"

David Silverman
Tytuł oryginalny: Interpreting Qualitative Data
Tłumaczenie: Małgorzata Głowacka-Grajper, Joanna Ostrowska
Wydana: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
ISBN: 978-83-01-15158-4
Objętość: 352 s.
Wydanie Pierwsze

Cieszący się niezwykłą popularnością na zachodnich uniwersytetach podręcznik do metodologii badań jakościowych. Autor w klarowny sposób prezentuje teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z korzystaniem z badań, takich jak:

  • obserwacja,
  • analiza rozmowy i dokumentów,
  • analiza materiałów wizualnych,
  • analiza konwersacyjna.

Silverman porównuje wartość różnych rodzajów danych, przedstawia problemy z ocenianiem ich trafności i rzetelności. Porusza również ważne kwestie etyczne związane z pracą badacza. Każdy rozdział kończy się podsumowaniem i propozycją ćwiczeń oraz starannie dobranym zestawem dalszych lektur.


03 października 2007

"Kultura Organizacji"

Kostera Monika (red.)
Wydana: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
ISBN: 978-83-7489-054-0
Objętość: 336 s.

Chcesz wiedzieć, jaki typ kultury organizacyjnej może posiadać Twoja firma? Interesuje Cię, jak menadżerowie w Polsce radzą sobie z atmosferą firmy, konfliktami i podziałem pracy? Zastanawiasz się, czy Twoja wizja firmy ma rację bytu? I jakie zasady mają koncerny wchodzące na rynek polski? Książka ta zawiera opisy wybranych działających w Polsce organizacji: przedsiębiorstw, organizacji humanitarnych i religijnych, małych i dużych, przedsiębiorczych i konserwatywnych. Analizy poszczególnych przypadków zostały pogrupowane w większe całości zatytułowane: Polacy i Inni, Szefowie, zespoły, wizje, Ideały, mity, archetypy oraz W poszukiwaniu tożsamości. Wśród nich na pewno znajdziesz wiedzę, która Cię zainteresuje.


26 września 2007

"Zarządzanie organizacjami. Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi."

Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński (red.)
Wydana: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2007

W książce "Zarządzanie organizacjami. Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi" zaprezentowane zostały wyniki pionierskich w Polsce badań odnośnie do wpływu regionalnych odmienności kulturowych na wartości wyznawane przez kierownictwo średniego i wyższego szczebla oraz na kształt polityki personalnej przedsiębiorstw. Autorzy dokonali konfrontacji wiedzy opartej na literaturze przedmiotu z wnioskami empirycznymi. Badaniami objęte zostały średnie i duże przedsiębiorstwa produkcyjne w Łodzi, Warszawie, Poznaniu i Rzeszowie.


26 września 2007

"Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces"

Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński (red.)
Wydana: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2007

Monografia "Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces" składa się z licznych artykułów, które opisują z wielu różnych punktów widzenia zasady funkcjonowania współczesnych organizacji. Autorzy zwracają uwagę na wiele problemów związanych z "życiem" organizacji, opierając się na badaniach własnych, jak również na konstruktach teoretycznych wyrastających z odmiennych założeń epistemologicznych. Artykuły odzwierciedlają najnowsze trendy i zjawiska, o których jeszcze stosunkowo rzadko się mówi i pisze.


12 września 2007

"W kręgu socjologii interpretatywnej badania jakościowe nad tożsamością"

red. Jacek Leoński red. Urszula Kozłowska
ISBN: 9788360606001
Wydana: Economicus 2007
Liczba stron: 450

6 lutego 2007

"Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej"

Anna Kacperczyk
ISBN: 83-7171-970-1
Wydana: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2006

19 stycznia 2007

" Współczesne problemy socjologii organizacji i zarządzania. Wybrane zagadnienia."

Krzysztof T. Konecki, Beata Glinka (red.)
ISBN: 83-7171-991-4
Wydana: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2006

"Gry więzienne. Tragikomiczny świat polskiego więzienia"

Marek M. Kamiński
ISBN 83-7459-022-X
Wydana: Oficyna Naukowa 2006
liczba stron: 344, oprawa twarda, ilustracje

Książka opisuje brutalny świat więziennych rytuałów inicjacyjnych, tajnych norm, struktur kastowych, seksu, samouszkodzeń, a także humoru, czyniącego życie znośniejszym.
Nieprzewidywalnym na pozór światem przemocy rządzą precyzyjne reguły. Więźniowie, aby przeżyć, muszą mistrzowsko posiąść sztukę strategicznego myślenia i działania. Mądry ruch może skrócić wyrok; błędna decyzja może prowadzić do gwałtu, pobicia lub izolacji społecznej. Wiele nieporozumień dotyczących więzienia wyrasta z niezrozumienia faktu, że więźniami powodują nie irracjonalne emocje, ale przewidywalne i racjonalne kalkulacje. Angielska wersja Gier więziennych została wydana przez Princeton University Press i otrzymała nagrodę European Academy of Sociology dla najlepszej książki z zakresu socjologii wydanej w 2004 roku.

Więcej informacji o książce znajduje się na stronie: http://webfiles.uci.edu/mkaminsk/www/book.html

Książkę można zamówić za pośrednictwem Internetu na stronie wydawnictwa: www.oficyna-naukowa.com.pl


"W kręgu socjologii interpretatywnej - zastosowanie metod jakościowych"

red. Jacek Leoński , red. Agnieszka Kołodziej-Durnaś
ISBN: 83-921986-3-8
Wydana: Economicus, Szczecin 2005
liczba stron: 361, oprawa miękka

Inspiracją dla publikacji była zorganizowana przez Instytut Socjologii i Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego ogólnopolska konferencja, która odbyła się w Świnoujściu w dniach 12-14 grudnia 2004. Spotkanie to było próbą odpowiedzi na nieustannie obecne i wciąż aktualne w socjologii pytanie o kondycję społecznych teorii i trafność oraz efektywność perspektyw badawczych.
Tematyka książki obejmuje różnorodne kwestie związane z socjologią interpretatywną oraz zastosowaniem metod jakościowych w naukach społecznych. Poszczególne artykuły dotyczą między innymi: szans zastosowania paradygmatu interpretatywnego, metodologii teorii ugruntowanej, przykładów badań z perspektywy interakcjonistycznej i fenomenologicznej, problemów metateoretycznych związanych z takim ujmowaniem rzeczywistości społecznej oraz wieloma aspektami stosowania metod jakościowych: od modelowania zjawisk jakościowych, przez charakterystykę poszczególnych metod i technik, po przykłady badania różnych społecznych światów (świat poezji, świat opieki paliatywnej, świat organizacji i miejsca pracy, świat korupcji, świat płci). (ze Słowa wstępnego )

Książkę można zamówić za pośrednictwem Internetu na stronie wydawnictwa: www.eki.pl


 

"Ludzie i ich zwierzęta. Interakcjonistyczno-symboliczna analiza społecznego świata właścicieli zwierząt domowych"

Krzysztof Tomasz Konecki
ISBN: 83-7383-152-5 (9788373831520)
Wydana: Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005
liczba stron: 235, broszura lakierowana, ilustracje

Jest to książka o relacjach między ludźmi a zwierzętami domowymi, o bardzo ważnym miejscu zwierząt w życiu codziennym człowieka. Zwierzęta, towarzyszące nam na co dzień, są zapomnianymi przez socjologów członkami rodzin, odgrywającymi ważne role zarówno dla stabilności rodziny, jak i samopoczucia oraz tożsamości ich właścicieli.
Autor analizuje problematykę interakcji ludzi ze zwierzętami, uwzględniając uwarunkowania kulturowe i religijne. Pokazuje sposoby postrzegania zwierząt, ich znaczenie w wychowaniu dzieci, socjalizację samych zwierząt do życia w naszych rodzinach, sposoby prezentacji zwierząt na fotografiach rodzinnych oraz spory dotyczące traktowania zwierząt domowych (perspektywę antropomorficzną i animalistyczną).
Z lektury książki wyłania się nam całe skomplikowanie i dynamika społecznego świata właścicieli zwierząt domowych.

Książkę można zamówić za pośrednictwem Internetu na stronie wydawnictwa: www.scholar.com.pl


 

"Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego"

Hałas Elżbieta, Konecki Krzysztof Tomasz (red.)
ISBN: 83-7383-144-4
Wydana: Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005
Liczba stron: 440, oprawa miękka, format B-5

Książka prezentuje główne wątki teorii interakcjonizmu symbolicznego oraz metodologię badań jakościowych jaźni i społeczeństwa jako procesów interakcji i komunikacji. Część pierwsza przedstawia zagadnienia teoretyczne wyrosłe na gruncie pragmatyzmu amerykańskiego oraz związki omawianej teorii z myślą europejską. Pozostałe części zawierają empiryczne studia zagadnień symbolicznego konstruowania pamięci i tożsamości, światów społecznych i działań zbiorowych, pracy i tożsamości biograficznej, dyskursu jako interakcji społecznej oraz interakcji symbolicznych w internecie.
Książka adresowana jest do socjologów, psychologów społecznych, badaczy komunikacji społecznej, etnografów, antropologów.
Autorzy tomu:
Elżbieta Hałas, Krzysztof Tomasz Konecki, Joanna Bielecka-Prus, Horst J. Helle, Barbara A. Misztal, Małgorzata Melchior, Marek Dziewierski, Tomasz Leszniewski, Anna Kacperczyk, Sławomir Magala, Dorota Rancew-Sikora, Markieta Domecka, Waldemar Dymarczyk, Irena Szlachcicowa, Piotr Pawliszak, Robert Szwed, Andrzej Domański, Anna Kubczak, Magdalena Szpunar, Konrad Miciukiewicz.

Książkę można zamówić za pośrednictwem Internetu na stronie wydawnictwa: www.scholar.com.pl

Oświadczenie
Online Editor

© Przegląd Socjologii Jakościowej 2005 - 2021
ISSN 1733-8069, e-ISSN 1733-8069