Niedziela, 16 grudnia 2018 ENGLISH VERSION
 Szukaj
"Powinniśmy postawić się na miejscu podmiotu, który próbuje odnaleźć drogę swojego życia na tym świecie , a przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że to otoczenie pod którego jest wpływem i do którego się dostosowuje, stanowi jego Świat, a nie obiektywny Świat nauki."

W.I. Thomas
i
F. Znaniecki

Przegląd Socjologii Jakościowej
2008
Tom IV Numer 1


O Autorach


Marek Dziewierski – doktor socjologii, zatrudniony w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Swoje zainteresowania koncentruje wokół problematyki etniczności, antropologii kultury oraz metodologii badań terenowych. Członek zespołu redakcyjnego "Przeglądu Socjologii Jakościowej" (2005-2007), współautor książki Dylematy tożsamości (1992), autor kilkunastu artykułów poświęconych problematyce etnicznej w Polsce. Prowadzi badania terenowe nad sytuacją mniejszościową Łemków i Ukraińców.

Kontakt: dziewierski@neostrada.pl


Paulina Jędrzejewska – socjolożka, antropolożka, animatorka kultury i fotografka. Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauka Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania z zakresu antropologii wizualnej, społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych oraz kultur organizacyjnych polskich przedsiębiorstw.

Kontakt: p.jedrzejewska@gmail.com


Krzysztof T. Konecki (prof.), Kierownik Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Redaktor Naczelny "Qualitative Sociology Review" (wersja polska "Przegląd Socjologii Jakościowej"). Członek Rady Programowej kwartalnika "Podstawy Zarządzania", wice - przewodniczacy Qualitative Methods Research Network of European Sociological Association, przewodniczący sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, członek Zarządu Głównego PTS. Obszar zainteresowań naukowych: socjologia jakościowa, teoria ugruntowana, socjologia wizualna, interakcjonizm symboliczny, socjologia interakcji, socjologia organizacji i zarządzania, socjologia pracy, symbolika organizacyjna, organizacja i zarządzanie w kulturze japońskiej, socjologia relacji ludzi i zwierząt

Kontakt: konecki@uni.lodz.pl


Aleksandra Dzik - socjolog i psycholog, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, interesuje się mikrosocjologią, w szczególności socjologią więzi społecznej, socjologią życia codziennego, problematyką płci kulturowej, socjologicznymi i psychologicznymi aspektami sportu, społecznym kontekstem sztuki, socjologią wizualną, zagadnieniem wsparcia społecznego, a także szeroko rozumianą psychologią społeczną i kliniczną.

Kontakt: ola_dzik@o2.pl


Markieta Domecka ukończyła studia socjologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim; obecnie finalizuje pracę doktorską w Centrum Badań Socjologicznych Katolickickiego Uniwersytetu w Leuven (Belgia) oraz w Instytucie Socjologii UWr; zajmuje się interpretatywną socjologią pracy, środowiskiem biznesu, wzorami karier, oraz rolą subiektywności i refleksyjności w życiu społecznym i teorii socjologicznej.

Kontakt: markieta.domecka@gmail.com


Adam Mrozowicki (mgr), absolwent socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorant w Centrum voor Sociologisch Onderzoek, Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) i IS UWr, przygotowuje rozprawę doktorską pt. "Radzenie sobie ze zmianą. Strategie życiowe robotników w Polsce po upadku realnego socjalizmu". Zainteresowania naukowe: socjologiczne teorie podmiotowości, krytyczny realizm, socjologia środowisk robotniczych, socjologia pracy, metodologia badań jakościowych.

Kontakt: mrozowicki@gmail.com


Piotr Chomczyński – dr, adiunkt w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania IS UŁ.

Kontakt: chomczynski@gmail.com


Oświadczenie
Online Editor

© Przegląd Socjologii Jakościowej 2005 - 2009