Wtorek, 4 października 2022 ENGLISH VERSION
 Szukaj
"Powinniśmy postawić się na miejscu podmiotu, który próbuje odnaleźć drogę swojego życia na tym świecie , a przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że to otoczenie pod którego jest wpływem i do którego się dostosowuje, stanowi jego Świat, a nie obiektywny Świat nauki."

W.I. Thomas
i
F. Znaniecki

Przegląd Socjologii Jakościowej
2007
Tom III Numer 2


O Autorach


Anna Kacperczyk (dr), socjolog, adiunkt w Katedrze Metod i Technik Badań Społecznych w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Łódzkim. Członek zespołu redakcyjnego Qualitative Sociology Review oraz Przeglądu Socjologii Jakościowej. Członek zarządu łódzkiego oddziału PTS.
Zainteresowania naukowe: metodologia badań społecznych, badania jakościowe, teoria ugruntowana, symboliczny interakcjonizm.

Kontakt: anna.kacperczyk@gmail.com


Kamil Miszewski (mgr), absolwent socjologii UMK, doktorant Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Pisze pracę doktorską poświęconą więźniom długoterminowym. Publikował w Studiach Socjologicznych, Przeglądzie Więziennictwa Polskiego, Niebieskiej Linii, Opiece – Wychowaniu – Terapii, Forum Akademickim, Forum Penitencjarnym, Prawie Europejskim w Praktyce i tygodniku Polityka.
Interesuje się socjologią jakościową, metodologią nauk społecznych, penitencjarystyką i kryminologią.

Kontakt: krmiszewski@interia.pl


Katarzyna Sztop-Rutkowska (dr), adiunkt w Instytucie Socjologii UwB, absolwentka socjologii UŁ.
Zainteresowania: socjologia narodu, analiza dyskursu, socjologia wizualna.

Kontakt: sztop@yahoo.com


Piotr Chomczyński (mgr), asystent w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania.

Kontakt: chomczyński@gmail.com


Robert Prus, profesor socjologii na University of Waterloo. Jego zainteresowania naukowe obejmują symboliczny interakcjonizm i tradycję Szkoły Chicago; pragmatyzm społeczny i jego rozwój począwszy od starożytnej Grecji po czasy współczesne w różnorodnych obszarach myśli społecznej (m.in. filozofii, poetyce, retoryce i in.). Autor wielu wybitnych etnografii, między innymi Road Hustler (współautor - C.R.D. Sharper); Hookers, Rounders, and Desk Clerks (wspólnie z Styllianoss Irini); Making Sales; Pursuing Customers; Symbolic Interaction and Ethnographic Research; Subcultural Mosaics and Intersubjective Realities; Beyond the Power Mystique oraz The Deviant Mystique (współautor Scott Grills).

Kontakt: prus@uwaterloo.ca


Dominika Byczkowska (mgr) - asystentka w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, członkini zespołu doradczego Przeglądu Socjologii Jakościowej oraz Qualitative Sociology Review.
Do jej głównych obszarów zainteresowań należą: metodologia teorii ugruntowanej, socjologia jakościowa, socjalizacja wtórna w grupach zawodowych i hobbystycznych. Aktualnie prowadzi badania w środowisku tancerzy tańca towarzyskiego oraz badania nad cielesnością.

Kontakt: dominika.byczkowska@wp.pl


Oświadczenie
Online Editor

© Przegląd Socjologii Jakościowej 2005 - 20019