Wtorek, 3 października 2023 ENGLISH VERSION
 Szukaj
"Powinniśmy postawić się na miejscu podmiotu, który próbuje odnaleźć drogę swojego życia na tym świecie , a przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że to otoczenie pod którego jest wpływem i do którego się dostosowuje, stanowi jego Świat, a nie obiektywny Świat nauki."

W.I. Thomas
i
F. Znaniecki

Przegląd Socjologii Jakościowej
2006
Tom II Wydanie 1


O Autorach


Barbara Fatyga (dr hab., prof. UW) - z wykształcenia kulturoznawca, pracuje jako antropolog i socjolog młodzieży. Od 1992 roku kieruje Ośrodkiem Badań Młodzieży Instytutu Stosowanych Nauk społecznych UW oraz specjalizacją na studiach dziennych i zaocznych "Antropologia Współczesności. Animacja działań lokalnych" w ISNS. Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego PTS. Współpracuje jako ekspert z licznymi instytucjami badawczymi i organizacjami pozarządowymi w Polsce i zagranicą.
Zainteresowania naukowe: teoria kultury, style życia, socjologia i antropologia młodzieży, metodologia badań jakościowych, warsztat badawczy antropologii wizualnej.

Kontakt: b.fatyga@chello.pl


Przemysław Zieliński (mgr) - socjolog i antropolog kultury, absolwent ISNS UW, gdzie ukończył również specjalizacją antropologiczną. Obecnie pracuje w Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej.
Zainteresowania naukowe: psychologia ewolucyjna, procesy anomijne, metodologia badań jakościowych.

Kontakt: przemyslz@tlen.pl


Magdalena Dudkiewicz - dr, socjolog, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i animacji kultury w środowisku lokalnym. Sekretarz redakcji kwartalnika "Trzeci Sektor", wydawanego w ramach projektu KOMPAS przez Instytut Spraw Publicznych. Badaczka organizacji pozarządowych, autorka artykułów z tego zakresu, a także książki pt. "Co wolno kulawemu" (Iskry, 1999). Redaktor merytoryczny czterech wydań Raportów AIG i Gazety Wyborczej dotyczących sytuacji młodych ludzi na ryku pracy (Praca dla młodych, 2002 r.; Młodzi w pracy, 2003 r.; Młodzi w Unii, 2004 r.; Młodzi 2005, 2005 r.)

Kontakt: magda.dudkiewicz@isp.org.pl


Barbara Jabłońska - od 2001 roku jest doktorantką w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dyskursu politycznego związanego z procesami integracyjnymi Polski z Unią Europejską (problematyce tej poświęca rozprawę doktorską). Interesuje się także współczesnymi teoriami socjologicznymi, w szczególności zaś tymi, które dotyczą problematyki komunikowania.

Kontakt: barbarajablonska@poczta.fm


Piotr Chomczyński (mgr) asystent w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania.

Kontakt: chomczynski@gmail.com


Dominika Byczkowska (mgr) - asystentka w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, członkini zespołu doradczego Przeglądu Socjologii Jakościowej.
Do jej głównych obszarów zainteresowań należą: metodologia teorii ugruntowanej, socjologia jakościowa, socjalizacja wtórna w grupach zawodowych i hobbystycznych oraz socjologia tańca.

Kontakt: dominika.byczkowska@wp.pl


Oświadczenie
Online Editor

© Przegląd Socjologii Jakościowej 2005 - 20019