Środa, 21 lutego 2024 ENGLISH VERSION
 Szukaj
"Powinniśmy postawić się na miejscu podmiotu, który próbuje odnaleźć drogę swojego życia na tym świecie , a przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że to otoczenie pod którego jest wpływem i do którego się dostosowuje, stanowi jego Świat, a nie obiektywny Świat nauki."

W.I. Thomas
i
F. Znaniecki

Przegląd Socjologii Jakościowej
2011
Tom VII Numer 2


O Autorach


Krzysztof T. Konecki, prof. kierownik Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Redaktor Naczelny "Qualitative Sociology Review" (wersja polska "Przegląd Socjologii Jakościowej"). Członek Rady Programowej kwartalnika "Podstawy Zarządzania", przewodniczący Zarządu Qualitative Methods Research Network of European Sociological Association, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, przewodniczący sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Obszar zainteresowań naukowych: socjologia jakościowa, teoria ugruntowana, interakcjonizm symboliczny, socjologia wizualna, socjologia organizacji i zarządzania, socjologia pracy, symbolika organizacyjna, organizacja i zarządzanie w kulturze japońskiej, socjologia relacji ludzi i zwierząt, socjologia interakcji, Public Relations.

Kontakt: konecki@uni.lodz.pl

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii UŁ
ul. Rewolucji 1905r. nr 41, 90-214 Łódź


Dominika Byczkowska, dr asystentka w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, redaktorka działu recenzji w Qualitative Sociology Review. Realizowała badania dotyczące m.in. procesu lobbingowego i konstruowania procedur HR. Do jej głównych obszarów zainteresowań należą: metodologia teorii ugruntowanej, socjologia jakościowa, społeczne konstruowanie cielesności, socjologia tańca, socjalizacja wtórna w grupach zawodowych i hobbystycznych. Aktualnie prowadzi badania w społecznym świecie tańca oraz badania nad społecznym konstruowaniem cielesności. W swojej pracy wykorzystuje socjologię jakościową i wiedzę z zakresu rozwoju profesjonalnego do badania przemian zachodzących w grupach zawodowych. Jest specjalistką pracy kreatywnej przy zachowaniu harmonii umysłu i ciała.

Kontakt: dominika.byczkowska@wp.pl

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii UŁ
ul. Rewolucji 1905r. nr 41, 90-214 Łódź


Marek Czyżewski, dr hab., prof. UŁ – kierownik Zakładu Badań Komunikacji Społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Główne zainteresowania: komunikowanie publiczne i masowe; opinia publiczna i demokracja; przemoc, wojna i pamięć zbiorowa; "język wrogości" i mowa nienawiści; społeczeństwo wiedzy i "rządomyślność"; komunikacja międzykulturowa i międzynarodowa; jakościowe badania społeczne (głównie analiza dyskursu i retoryki publicznej oraz socjologia interakcji); teoria społeczna.

Kontakt: marek_czyzewski@uni.lodz.pl

Katedra Socjologii Kultury, Instytut Socjologii UŁ
ul. Rewolucji 1905r. nr 41, 90-214 Łódź


Stanisław Burdziej, dr – socjolog, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz amerykanistyki na uniwersytecie w Heidelbergu. Pracuje w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jest autorem książki Religia obywatelska w Stanach Zjednoczonych (2009). Tłumaczył na język polski m.in. książki Lewisa A. Cosera oraz Ervinga Goffmana. Interesuje się socjologią prawa oraz teorią socjologiczną.

Kontakt: Stanislaw.burdziej@wp.pl

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
ul. Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn


Jan Winczorek, dr - jest socjologiem prawa, absolwentem Instytutu Socjologii i Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikował książkę o socjologicznej teorii prawa Niklasa Luhmanna i kilkanaście innych publikacji inspirowanych tą teorią. Miał także okazję przełożyć na język polski kilkanaście tekstów naukowych o różnej objętości. Pracuje w Katedrze Socjologii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Kontakt: janwin@janwin.info

Katedra Socjologii Prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa


Paweł Załęski, dr socjolog, zajmuje się m.in. historią koncepcji, epistemologią społeczną, socjologią historyczną. Bada historię relacji pomiędzy klasycznym republikanizmem a nowoczesnym liberalizmem. Stypendysta New School University. Pracuje w Zakładzie Społeczeństwa Obywatelskiego IFiS PAN.

Kontakt: pzaleski@is.uw.edu.pl

Instytut Filozofii i Socjologii PAN
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa


Izabela Desperak, dr - adiunkt w Katedrze Socjologii Polityki i Moralności Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w socjologii gender, autorka pracy doktorskiej poświeconej roli stereotypów płci w praktykach dyskryminacyjnych rynku pracy (2000), i licznych prac badawczych i kilku teoretycznych dotyczących społecznej pozycji kobiet, mechanizmów wykluczenia, np. feminizacji biedy, rodzin monoparentalnych czy homofobii. Autorka antydyskryminacyjnych programów edukacyjnych.

Kontakt: idespera@uni.lodz.pl

Katedra Socjologii Polityki i Moralności, Instytut Socjologii UŁ
ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, 90-214 Łódź


Magdalena Nowicka - asystentka w Zakładzie Badań Komunikacji Społecznej IS UŁ. Redaktorka kwartalnika artystyczno-kulturalnego "Arterie". Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą grze figurą obcego w sporach o pamięć zbiorową, w której wykorzystuje koncepcje Michela Foucaulta i Edwarda W. Saida. Publikowała m.in. w "Kulturze i Społeczeństwie", "Przeglądzie Socjologicznym" oraz pismach popularno-naukowych i publicystycznych.

Kontakt: indifference2@tlen.pl

Zakład Badań Komunikacji Społecznej, Instytut Socjologii UŁ
ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, 90-214 Łódź


Robert Prus profesor socjologii na University of Waterloo. Jego zainteresowania naukowe obejmują symboliczny interakcjonizm i tradycję Szkoły Chicago; pragmatyzm społeczny i jego rozwój począwszy od starożytnej Grecji po czasy współczesne w różnorodnych obszarach myśli społecznej (m.in. filozofii, poetyce, retoryce i in.). Autor wielu wybitnych etnografii, między innymi Road Hustler (współautor - C.R.D. Sharper); Hookers, Rounders, and Desk Clerks (wspólnie z Styllianoss Irini); Making Sales; Pursuing Customers; Symbolic Interaction and Ethnographic Research; Subcultural Mosaics and Intersubjective Realities; Beyond the Power Mystique oraz The Deviant Mystique (współautor Scott Grills).

Kontakt: prus@uwaterloo.ca


Waldemar Dymarczyk, dr - adiunkt w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania IS UŁ. Członek Zespołu Redakcyjnego "Przeglądu Socjologii Jakościowej" i Zespołu Doradczego „Qualitative Sociology Review”. Członek Sekcji Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Obszar zainteresowań naukowych: socjologia jakościowa, teoria ugruntowana, socjologia organizacji i zarządzania, socjologia pracy, temporalny i przestrzenny wymiar życia społecznego, socjologia wizualna.

Kontakt: dymarczyk.waldemar@gmail.com

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
ul. Rewolucji 1905r. nr 41/43, 90-214 Łódź


Karolina Kubicka - absolwentka filologii angielskiej (specjalizacja: translatoryka ogólna) i studentka socjologii na UŁ (specjalizacja: organizacja i zarządzanie). Interesuje się kulturą popularną, przekładem technicznym i literackim oraz socjologią wizualną.

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
ul. Rewolucji 1905r. nr 41/43, 90-214 Łódź


Oświadczenie
Online Editor

© Przegląd Socjologii Jakościowej 2005 - 20019