Niedziela, 16 grudnia 2018 ENGLISH VERSION
 Szukaj
"Powinniśmy postawić się na miejscu podmiotu, który próbuje odnaleźć drogę swojego życia na tym świecie , a przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że to otoczenie pod którego jest wpływem i do którego się dostosowuje, stanowi jego Świat, a nie obiektywny Świat nauki."

W.I. Thomas
i
F. Znaniecki

Przegląd Socjologii Jakościowej
2010
Tom VI Numer 2


O Autorach


Krzysztof T. Konecki, prof. - kierownik Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Redaktor Naczelny "Qualitative Sociology Review" (wersja polska "Przegląd Socjologii Jakościowej"). Członek Rady Programowej kwartalnika "Podstawy Zarządzania", przewodniczący Zarządu Qualitative Methods Research Network of European Sociological Association, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, przewodniczący sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Obszar zainteresowań naukowych: socjologia jakościowa, teoria ugruntowana, interakcjonizm symboliczny, socjologia organizacji i zarządzania, socjologia pracy, symbolika organizacyjna, organizacja i zarządzanie w kulturze japońskiej, socjologia relacji ludzi i zwierząt, socjologia interakcji.

Kontakt: konecki@uni.lodz.pl

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
ul. Rewolucji 1905r. Nr 41/43, 90-214 Łódź

Barbara Jabłońska, dr – jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się przede wszystkim problematyką współczesnych teorii socjologicznych, w tym teoriami komunikacji i dyskursu. Jej zainteresowania badawcze ogniskują się wokół kwestii wykluczenia, przemocy symbolicznej i dominacji w dyskursie politycznym.

Kontakt: b.jablonska@uj.edu.pl

Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński
ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków

Agnieszka Kołodziej-Durnaś, dr – adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka książki "O teorii strukturacji Anthony'ego Giddensa jako poszukiwaniu trzeciej drogi w naukach społecznych" (2004), redaktor kilku publikacji zbiorowych, m.in. "Terenowe badania kultury organizacji. Studia wybranych firm i instytucji" (2005), "Formen des sozialen Lebens im multikulturellen Europa. Polnische und deutsche Introspectionen" (Berlin-Milow-Strasburg 2008, współredakcja wraz z Ingrid Kollak). Główne zainteresowania badawcze: socjologia organziacji i zarządzania, współczesne teorie socjologiczne i zagadnienia metateoretyczne, praca socjalna.

Kontakt: akodu@univ.szczecin.pl

Instytut Socjologii, Wydział Humanistyczny
ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin

Barney G. Glaser - w 1961 roku na Columbia University obronił pracę doktorską. Następnie pracował w University of California w San Francisco, gdzie dołączył do Anselma Straussa i jego badań nad procesem umierania w szpitalach, zajmował się także działalnością dydaktyczną. Opublikował liczne książki i artykuły, między innymi wspólnie ze Straussem "Awareness of Dying", "Discovery of Grounded Theory".

Kontakt: bglaser@speakeasy.net

POB 400, Mill Valley, Ca 94942, USA

Judith Holton pełni funkcję Research Development Consultant w Holland College, Charlottetown w Kanadzie. Przygotowuje pracę doktorską z zastosowaniem teorii ugruntowanej na University College Northampton w Wielkiej Brytanii

Kontakt: holton@islandtelecom.com

Research Development Consultant, Holland College
140 Weymouth Street, Charlottetown, PE C1A 4Z1, Canada

Stephanie Taylor, PhD Senior Lecturer na Wydziale Nauk Społecznych Open University w Wielkiej Brytanii. Jej publikacje koncentrują się wokół metod badań społecznych, głównie metod analizy danych jakościowych oraz psychologii społecznej. Jej ostatnie projekty badawcze dotyczą zagadnień tożsamosci. Współpracuje z Karen Littleton przy projekcie badawczym Creative Journeys, dotyczącym zagadnień pracy nad tożsamością ‘nowicjuszy’ angażujących się w działalność artystyczną.

Kontakt: s.j.a.taylor@open.ac.uk

Faculty of Social Sciences, The Open University
Walton Hall, Milton Keynes, United Kingdom, MK7 6AA

Karen Littleton, PhD Senior Lecturer w Educational Dialogue Research Unit na Open University w Wielkiej Brytanii. Jej zainteresowania naukowe dotyczą psychologii edukacji. Jest współredaktorką tomów: Learning with computers (1999) współnie z Paul’em Light’em; Rethinking collaborative learning (2000) z Richard’em Joiner’em, Dorothy Faulkner i Dorothy Miell; Learning to collaborate, collaborating to learn z Dorothy Miell i Dorothy Faulkner (2004) oraz Creative Collaborations (2004) z Dorothy Miell. Jest współautorką, z Paul’em Light’em, książki Social processes in children's learning (1999). W latach 1994-99 pełniła funkcję senior scientist w programie 'Learning in Humans and Machines' prowadzonym w European Science Foundation. Obecnie pełni funkcję redaktora prowadzącego międzynarodowej serii wydawniczej Advances in Learning and Instruction.

Kontakt: k.s.littleton@open.ac.ukl

Faculty of Social Sciences, The Open University
Walton Hall, Milton Keynes, United Kingdom, MK7 6AA


Anna Horolets, dr pracuje w SWPS, Warszawa, jest socjologiem i antropologiem społecznym, doktoryzowała się w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w 2004 roku. Wśród jej zainteresowań naukowych ważne miejsce zajmuje analiza dyskursu i antropologiczne badania tożsamości zbiorowych. Jest autorką książki „Obrazy Europy w polskim dyskursie publicznym” (2006) i redaktorką pracy „Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii” (2008).

Kontakt: anna.horolets@swps.edu.pl

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

Piotr Siuda, mgr doktorant w Zakładzie Badań Kultury w Instytucie Socjologii UMK. Autor książki Religia a Internet. O przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni. Jest doświadczonym dydaktykiem, jego zainteresowania to społeczne aspekty Internetu oraz zjawiska fanów popkultury. W wolnych chwilach prowadzi serwis internetowy (popblog - http://popularny.blogspot.com).

Kontakt: piotr.siuda@gmail.com

Instytut Socjologii UMK
ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń

Magdalena Wojciechowska studentka V roku socjologii UŁ. Zainteresowania naukowe: socjologia jakościowa, problematyka światów społecznych, symboliczny interakcjonizm.

Kontakt: kammaya@wp.pl

Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
ul. Rewolucji 1905r. Nr 41/43, 90-214 Łódź


Oświadczenie
Online Editor

© Przegląd Socjologii Jakościowej 2005 - 2009